Takbyte Storvik!

Denna gång har vi rivit gammal skorsten och monterat ett komplett tak med tegelröda betongpannor. Även snörasskydd på båda sidor har monterats. :)


© 2018 av Tak & Montage Gävleborg AB

  • Facebook - svarta cirkeln
  • Instagram - svarta cirkeln

Support av Brorsan Media